ข่าวสาร

นายวันชัย ราชวงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจิตอาสา

นายวันชัย ราชวงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจิตอาสา

นายวันชัย ราชวงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจิตอาสา มาร่วมสร้างสรรค์ ร่วมด้วย ช่วยกัน ให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้ แก่เยาวชนที่... โพสต์โดย พุทธธรรม นำ...

Read more

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 001

ภาพกิจกรรม 001

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธ... Read more

ภาพกิจกรรม 002

ภาพกิจกรรม 002

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธ... Read more

ภาพกิจกรรม 003

ภาพกิจกรรม 003

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธ... Read more

ภาพกิจกรรม 004

ภาพกิจกรรม 004

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธ... Read more

ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net